شعار
ساختمان معاونت آموزشی
سامانه دانش آموختگان و ارسال پستی مدارک تحصیلی
سامانه نوید
ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های تخصصی دستیاری سال تحصیلی 1401-1400دانشگاه علوم پزشکی گیلان
سامانه طبیب

اخبار اختصاصی

پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه به مناسبت فرارسیدن نوروز  و تقارن بهار قرآن با بهار طبیعت

پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه به مناسبت فرارسیدن نوروز و تقارن بهار قرآن با بهار طبیعت

1401/12/29
برگزاری هشتمین جلسه کارگروه TEL

برگزاری هشتمین جلسه کارگروه TEL

1401/12/27
ژورنال کلاب آنلاین آموزش مبتنی بر شواهد

ژورنال کلاب آنلاین آموزش مبتنی بر شواهد

1401/12/25
برگزاری هفتمین جلسه کارگروه TEL

برگزاری هفتمین جلسه کارگروه TEL

1401/12/24
ششمین نشست بین المللی سازی در آموزش پزشکی برگزار شد

ششمین نشست بین المللی سازی در آموزش پزشکی برگزار شد

1401/12/24
 جلسه کمیته تخصیص امتیاز برنامه های حضوری و کنفرانس های مجازی آموزش مداوم  درمعاونت آموزشی دانشگاه برگزارشد

جلسه کمیته تخصیص امتیاز برنامه های حضوری و کنفرانس های مجازی آموزش مداوم درمعاونت آموزشی دانشگاه برگزارشد

1401/12/24
برگزاری وبینار بین المللی سازی

برگزاری وبینار بین المللی سازی

1401/12/22
هشتاد و سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی تشکیل شد

هشتاد و سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی تشکیل شد

1401/12/22
برگزاری جلسه کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه

برگزاری جلسه کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه

1401/12/20
وبینار آموزشی

وبینار آموزشی"مفهوم بین المللی سازی "برگزار می شود

1401/12/20
پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه به مناسبت میلاد با سعادت منجی عالم بشریت

پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه به مناسبت میلاد با سعادت منجی عالم بشریت

1401/12/16
نشست دستورالعمل فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد اعضای هیات علمی غیر بالین برگزار شد

نشست دستورالعمل فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد اعضای هیات علمی غیر بالین برگزار شد

1401/12/16
نشست

نشست "کمیته تخصصی بالین" دانشگاه برگزار شد

1401/12/16
بررسی مستندات راه اندازی کارشناسی ارشد آمار زیستی

بررسی مستندات راه اندازی کارشناسی ارشد آمار زیستی

1401/12/16
جلسه نقل و انتقال ویژه دستیاری ورودی جدید برگزار شد

جلسه نقل و انتقال ویژه دستیاری ورودی جدید برگزار شد

1401/12/16
چالش ها، فرصت ها و موانع آموزش در علوم پایه بررسی شد

چالش ها، فرصت ها و موانع آموزش در علوم پایه بررسی شد

1401/12/15
اجرای برنامه عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی بازنگری شد

اجرای برنامه عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی بازنگری شد

1401/12/15
شاخص های اجرای برنامه های کارگروه تخصصی اقتصاد در آموزش بررسی شد

شاخص های اجرای برنامه های کارگروه تخصصی اقتصاد در آموزش بررسی شد

1401/12/14
آرشیو
آرشیو
آرشیو